zondag 7 februari 2010

What's in a name?

Soms komt in gesprekken de naam van een dier als punt naar boven. Je kunt je afvragen wat een naam een dier nou zegt. Maar als je het stukje ‘Gedachten uitzenden’ leest kun je begrijpen dat een naam een grote invloed kan hebben.
Konijn Mini maakte een grote ontwikkeling door en is zoveel mensen tot steun en plezier geworden dat haar naam veranderd is in Rumi. Het konijn is het daar helemaal mee eens.
Meneer Velders reageerde heel tevreden op zijn naam. Hij is ook een meneer in die zin dat hij dusdanig groot is dat hij zo'n titel wel op z'n plek vindt, zonder dat daar grootheidswaan bij te merken is.
Kat Lady kreeg deze naam toen ze bij nieuwe mensen in huis kwam. Soms haalt Lady onverwacht uit naar de vrouw des huizes. Toen ik de kat in een gesprek uitlegde dat de vrouw de First Lady in huis is, bleek de vrouw dat ook wel es gezegd te hebben tegen de kat. Het duurde een tijdje voor de kat haar positie uit handen wilde geven aan de vrouw.
Wat te denken van Sir Enfield, de heer? En Knuppy, die wel eens Knuppel werd genoemd maar mij vertelde dat hij daar niet naar luistert omdat hij geen knuppel is?
Ik tolkte ook es in een gesprek waar een nieuwe kat in huis kwam en een naamvoorstel mocht doen. Hij gaf de naam door van het neefje van deze vrouw, waar hij vandaan kwam. De vrouw had hier wat moeite mee omdat haar relatie met het neefje niet dusdanig was dat ze hier de hele dag mee geconfronteerd wilde worden. Ze vond een naam die er dicht bij staat en waar beiden tevreden mee zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten